Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Slaap- en kalmeringsmiddelen


Slaap- en kalmeringsmiddelen zijn absoluut te vermijden. Ze zijn enkel nuttig indien ze genomen worden voor korte tijd (enkele dagen tot weken of ter gelegenheid van een moeilijke periode). Na verloop van enkele weken ben je aan deze producten gewend en verliezen ze hun gunstig effect. De bijwerkingen (sufheid, spierzwakte, trage reactie en frequenter vallen) blijven aanwezig en kunnen tot veel problemen leiden. Je praat er best over met je huisarts. Vaak zijn ze oorspronkelijk voorgeschreven ter gelegenheid van een acuut gebeuren zoals een stressvolle periode, met de bedoeling van ze vlug te stoppen. Gebeurt dit niet, dan ontstaat er eerst een gewenning en snel nadien een vorm van verslaving aan het product. In de meeste ziekenhuizen zijn er programma's om het ontwennen aan deze producten te vergemakkelijken.

Meer info:
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring