Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Preventie


Preventie betekent een welbepaalde houding aannemen om gunstige gevolgen te bekomen en ongunstige gebeurtenissen af te wenden. Idealiter start men met preventie alvorens er enig probleem optreedt (bijvoorbeeld vaccineren vóór de griepepidemie in het land is). Soms zijn mensen zich onvoldoende bewust van de mogelijke problemen en overwogen ze preventieve maatregelen niet (bijvoorbeeld een hartinfarct dat optreedt bij een roker). Maar ook nadat een situatie zich voordeed, blijft preventie zinvol; preventie wordt zelfs dwingender, daar een verdere uitbreiding van het probleem absoluut dient voorkomen te worden.

Preventie heeft zin op gelijk welke leeftijd, maar er zijn periodes in het leven waarin preventiemaatregelen meer effect zullen hebben. Daarom dient een onderscheid gemaakt te worden in preventie bij kinderen en jongeren (bijvoorbeeld vaccinatieschema’s, leren hoe best tanden te poetsen), bij volwassenen (bijvoorbeeld de strijd tegen hart- en vaatziekten), en bij ouderen (bijvoorbeeld oefeningen om het spierstelsel in stand te houden). Er zijn verschillende maatregelen die kunnen helpen om op een gunstige manier ouder te worden.

Preventie wordt dus niet zinloos voor de oudere leeftijdscategorieën. Integendeel, de meeste preventieve maatregelen zijn gans het leven geldig en de combinatie van verschillende maatregelen heeft het beste effect.

Goede preventie kan voor velen onder ons het verschil maken tussen zelfstandig leven of afhankelijkheid op hoge leeftijd. Preventie kan de sleutel zijn tot langer genieten van een behoorlijke gezondheid en een actief leven.

Meer info:
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring