Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Zicht


Goed kunnen zien is belangrijk voor de levenskwaliteit. Bij het verouderen kunnen meerdere afwijkingen van het oog ontstaan. Voor de meeste problemen van slechtziendheid kan iets gedaan worden.

Cataract of staar


Cataract, ook wel staar genoemd, is een traag optredende vertroebeling van de lens, waardoor beelden vaag worden en kleuren minder fel. Cataract kan op elke leeftijd verholpen worden dankzij een kleine chirurgische ingreep, zonder opname in het ziekenhuis. Hierbij wordt de troebele lens weggenomen en vervangen door een kunstlens.

Glaucoom


Glaucoom is een verhoging van de oogdruk die gevolgen kan hebben voor het zicht. Chronisch glaucoom verloopt sluipend, zonder onmiddellijk alarmerende signalen. In geval van troebel zicht, of het zien van kleurige ringen, is het raadzaam de oogarts te raadplegen. Twee- of driejaarlijks meten van de oogdruk kan chronisch glaucoom tijdig opsporen.

Anders is het gesteld met het acute glaucoom, een plotse stijging van de oogdruk, die gepaard gaat met pijn in en rond het oog, ernstige hoofdpijn, zelfs braakneigingen en braken. Bij dergelijke symptomen dient zo snel mogelijk de oogarts geraadpleegd te worden. De behandeling van glaucoom kan bestaan uit oogdruppels, chirurgie of een combinatie van beide.

Degeneratie van de macula


De macula is de centrale plaats van het netvlies waarmee we scherp zien. Hier kan een aantasting van de bloedvaten optreden, waardoor de macula afsterft. Als het centraal zicht verzwakt, is het bezoek bij de oogarts dringend. In geval van vroege diagnose bestaan er nu goede behandelingen.

Netvliesloslating


Met het ouder worden komt netvliesloslating frequenter voor. Het beeld wordt dan onregelmatig, met vervormingen (golven, hoeken) vooral merkbaar in wat rechte lijnen zouden moeten zijn. De oogarts kan het netvlies fixeren.

Diabetische netvliesaantasting


Met de toename van diabetes (suikerziekte) is ook de diabetische netvliesaantasting frequenter geworden. Regelmatige controle bij de oogarts is daarom essentieel bij mensen met suikerziekte.
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring