Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Depressie


Iedereen heeft al wel eens een dipje of voelt zich verdrietig, maar dat betekent nog niet dat je aan een depressie lijdt. Een depressie wordt gekenmerkt door een sombere stemming (die ook nauwelijks of niet te beïnvloeden valt) of het verlies aan plezierbeleving voor bijna alle activiteiten en dit gedurende het grootste deel van de dag en bijna elke dag. Daarnaast moeten nog minstens 4 andere symptomen optreden zoals een grote gewichtsverandering, verandering in slaappatroon, zich rusteloos of net geremd voelen, vermoeidheid, gevoelens van waardeloosheid of schuld, verminderd denkvermogen of herhaaldelijk aan de dood denken. Een depressie zorgt er ook voor dat je niet meer in staat bent om op een voor jou normale manier te functioneren.

Een depressie kan ontstaan omwille van een samenspel van verschillende biologische (bijvoorbeeld een genetische kwetsbaarheid), psychologische (bijvoorbeeld hoe je omgaat met verlieservaringen) en sociale factoren (bijvoorbeeld een klein sociaal netwerk). Met het ouder worden kan je met verlieservaringen geconfronteerd worden (bijvoorbeeld gezondheid, zelfredzaamheid, verlies van dierbaren, moeten zorgen voor anderen, …). Deze verliezen kunnen zwaar beginnen wegen, zeker als ze niet gecompenseerd worden door beschermende factoren zoals onder andere een veerkrachtige persoonlijkheid of een sterk sociaal netwerk. Maar niet voor elke depressie is er dus een aantoonbare verlieservaring aanwezig.

Vaak wordt een depressie bij ouderen niet herkend, omdat men de symptomen aan de leeftijd toeschrijft of omdat men denkt dat men er toch niets aan kan veranderen. Het positieve nieuws is echter dat een depressie vrij goed te behandelen valt, psychotherapeutisch en indien nodig ook met medicatie. Praat er zeker over met je huisarts.

Meer info: Geestelijk Gezond Vlaanderen - depressie
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring