Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Gezondheidsgedrag en leefstijl


Preventie moet een vrije keuze blijven en mag geen kwelling worden. De gevolgde maatregelen zullen vermoedelijk leiden tot veranderingen in levensgewoonten, maar ze mogen niet leiden tot verlies aan levenskwaliteit. Hierbij dient men niet enkel voor ogen te houden wat men opgeeft door een maatregel die men als storend ervaart, maar ook wat men erdoor wint (bijvoorbeeld stoppen met roken leidt tot fitheid).

Preventie komt, spijtig genoeg, niet met een garantiebewijs. Hebben we pech en ontstaat er ondanks de inspanningen die we hebben geleverd toch een probleem, dan mogen we de raadgevingen niet overboord gooien. We moeten steeds voor ogen houden dat het probleem zonder de maatregelen nog groter was geweest.

Meer info:
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring