Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Eenzaamheid en welbevinden


Ouder worden en eenzaamheid worden vaak met elkaar geassocieerd, zeker onder de oudste ouderen. Echter, betekent de oude dag per definitie eenzaamheid? Het antwoord is niet zo eenvoudig.

Op de wens naar contacten en relaties met anderen staat geen leeftijd. Ieder heeft hier persoonlijke voorkeuren in. Sommige mensen houden ervan deel uit te maken van grote groepen en verenigingen, andere hechten eerder belang aan een hechte band met enkele vertrouwelingen. Eenmaal men ouder wordt, kan het aantal contacten met anderen veranderen, sommige contacten komen erbij, andere verdwijnen. Ook de aard van contacten kan wijzigen.

Je kan als oudere geconfronteerd worden met een gevoel van eenzaamheid. Eenzaamheid is een gevoel dat ontstaat als je onvrede hebt of een gemis ervaart wat betreft het aantal en/of de kwaliteit van de contacten en relaties die je hebt. Er zijn heel wat factoren die dit kunnen beïnvloeden, zoals het verlies van de partner of naasten, de pensionering, een veranderende mobiliteit, verhuizen, een afnemende gezondheid of zorgbehoevend worden. Ook een gevoel van onveiligheid, waardoor je minder vaak het huis uitgaat, de financiële situatie en een ongeschikte woonomgeving kunnen hierbij een rol spelen. Bijkomend kan de aard van de contacten veranderen. Zo kan indien je zorg nodig hebt, de relatie met je kinderen bijvoorbeeld verschuiven naar een zorgrelatie, eerder dan een ouder-kind relatie.

Belangrijk is dat je het probleem van eenzaamheid erkent en kenbaar maakt, zodat je alleen of met de hulp van anderen een oplossing kunt vinden.

Er zijn tal van initiatieven die gericht zijn op het tegengaan van eenzaamheid:
  • Lokale dienstencentra en ouderenverenigingen richten zich op activiteiten die contacten stimuleren
  • Verschillende vrijwilligersorganisaties en verenigingen brengen huisbezoeken en organiseren activiteiten
  • Lokale besturen ontwikkelen anti-eenzaamheidplannen en zetten acties op
  • Daarnaast zijn er technologische hulpmiddelen (bijvoorbeeld een computer of gsm waarmee je gebruik kan maken van video-bellen, mail, ...) die de contacten met familie en vrienden kunnen ondersteunen
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring