Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Ouderenmis(be)handeling


Ouderenmis(be)handeling slaat op het handelen of nalaten van handelen van al diegenen die in een persoonlijke of professionele relatie met een oudere persoon staan, waardoor de oudere (herhaaldelijk) lichamelijke, psychische of materiële schade lijdt, of vermoedelijk zal lijden, en waarbij de oudere zich volledig of gedeeltelijk in een afhankelijke positie bevindt.

Die afhankelijkheid moet ruim geïnterpreteerd worden, er is zeker niet alleen sprake van bijvoorbeeld zorgafhankelijkheid. Het kan gaan om economische, lichamelijke, psychische of sociale afhankelijkheid of een combinatie daarvan.

Uit machteloosheid een oudere slaan of van de situatie gebruikmaken om de oudere geld afhandig te maken, wordt actieve mis(be)handeling genoemd. Onvoldoende zorg of het nalaten van handelingen daarentegen is passieve mis(be)handeling. Naast opzettelijke mishandeling kan er ook sprake zijn van niet-bewuste handelingen. Vaak is de zorgverlener zich niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de 'be' tussen haakjes).

Hulp voor burgers


Wie getuige, slachtoffer of pleger van ouderenmis(be)handeling is, kan in Vlaanderen terecht op het telefoonnummer 1712 ‘Misbruik, Geweld en Kindermishandeling’. Hier kan je je verhaal kwijt, krijg je advies en informatie en/of wordt je desgewenst doorverwezen naar de regionale werkingen voor verdere hulp. Via de website van de hulplijn 1712 kan je ook via e-mail contact opnemen.

Wie in Brussel woont, kan terecht bij het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling (Home-Info) op het nummer 02 511 91 20 of via mail aan brusselomb@misc.irisnet.be.

Hulp voor professionele hulpverleners


Professionele hulpverleners die met deze problematiek in aanraking komen, kunnen terecht bij het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO). Dit expertisecentrum biedt vormingen op maat aan, alsook telefonische bespreking van de hulpvraag en advies- en informatie via het telefoonnummer 078 15 15 70 of via mail aan ouderen@cawoostvlaanderen.be
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring