Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Chronische aandoeningen


Chronische aandoeningen ontstaan vaak sluipend, over een langere periode. Met preventieve maatregelen kunnen zij vaak vermeden of afgezwakt worden.

Chronische aandoeningen zijn niet overdraagbaar. Met de tijd ontstaan ze door afwijkingen in het lichaam, meestal in combinatie met externe factoren of bevorderend gedrag. Hun traag verloop maakt dat ze vaak als ‘ouderdomsziekten’ aangeduid worden omdat ze met toenemende tijd verergeren. Dit type aandoeningen kan echter voor een belangrijk deel vermeden of afgezwakt worden door preventie.

Meer info:
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring