Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Psychiatrisch verzorgingstehuis


Een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) biedt begeleiding en verzorging aan mensen met psychische problemen. Het zijn mensen van wie de toestand is gestabiliseerd. Ze hebben dus geen nood meer aan opname en verzorging in een (psychiatrisch) ziekenhuis, maar ze verkeren niet in de mogelijkheid om zelfstandig te wonen. Om voldoende integratie in de samenleving mogelijk te maken, mag een PVT niet op de campus van een psychiatrisch ziekenhuis gevestigd zijn.

In een psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven:
  • personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis
  • personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis én mentale handicap

Voor een aantal bewoners is het PVT een definitieve verblijfsplaats. Voor anderen is een PVT een tussenstap naar meer zelfstandig wonen, in bijvoorbeeld een initiatief beschut wonen. Als de lichamelijke klachten zwaarder doorwegen dan de psychische problemen, worden bewoners soms ook doorverwezen naar een woonzorgcentrum.

Meer info: Agentschap Zorg en Gezondheid - Psychiatrisch verzorgingstehuis
 

© 2019 Vlaamse Ouderenraad vzw