Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Betaling van het verblijf


Tegemoetkoming Vlaamse Sociale Bescherming


De Vlaamse Sociale Bescherming biedt aan zwaar zorgbehoevende personen een zorgbudget aan. Dat is een maandelijkse tegemoetkoming als vergoeding van niet-medische kosten, zowel thuis als in een residentiële voorziening. Het zorgbudget vraag je aan en krijg je via je zorgkas. Het bedrag kan je vrij besteden en je hoeft geen bewijzen voor te leggen. Als je verblijft in een woonzorgcentrum (WZC) of een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) heb je recht op deze tegemoetkoming.

Voorwaarden voor de toekenning van het zorgbudget:
  • 1. Je bent aangesloten bij de Vlaamse Sociale Bescherming
  • 2. Er is geen leeftijdsgrens
  • 3. Je bent zwaar zorgbehoevend en kan dit bewijzen met een attest of meting van je zorgzwaarte
  • 4. Je doet geen beroep op andere hulp waardoor je geen recht hebt op het zorgbudget

Meer info: Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Dagprijs


Hoeveel je betaalt voor een verblijf in een woonzorgcentrum, wordt uitgedrukt per dag. In principe worden ze maandelijks gefactureerd. In de dagprijs zijn een aantal kosten verplicht inbegrepen, zoals de woongelegenheid, de maaltijden en de verpleging. Daarnaast mag een woonzorgcentrum nog supplementen aanrekenen bovenop de dagprijs voor onder andere dokterskosten, medicatie, internet en telefonie, wassen van persoonlijke kleding,..

Als je voldoende middelen hebt, dan betaal je de factuur uiteraard zelf. Er bestaan wel grote verschillen tussen de dagprijzen van woonzorgcentra. De keuze voor een woonzorgcentrum zal onder andere afhangen van de financiële middelen waarover je beschikt. Je hoeft geen verantwoording af te leggen over de manier waarop je zult betalen. Er zal ook niet gevraagd worden naar informatie over je spaargeld, eigendommen of pensioen.

Als je over onvoldoende middelen beschikt, kan je voor een volledige of een gedeeltelijke tegemoetkoming beroep doen op het OCMW van je woonplaats. Het OCMW zal pas tussenkomen indien na onderzoek blijkt dat de middelen waarover je beschikt onvoldoende zijn. In dat geval zal je in de eerste plaats je inkomsten moeten aanspreken (pensioen, huuropbrengst van een onroerend goed, spaargeld,…). Bezit je één of meerdere eigendommen, dan kan je het OCMW vragen de tekorten voor te schieten. Het OCMW zal een hypothecaire inschrijving nemen op je onroerende goederen. Het OCMW kan je niet verplichten om je eigendom te verkopen of te verhuren om op die manier de verblijfskosten te betalen.

De Koning Boudewijnstichting bracht een praktische gids uit voor de familiale bewindvoerders (PDF).

Meer info:

Onderhoudsplicht


Zijn je middelen nog altijd onvoldoende om de totale kostprijs te betalen, dan is het mogelijk dat de kinderen, andere onderhoudsplichtigen of zelfs derden zich vrijwillig borg stellen om het verblijf te betalen. Als er op vrijwillige basis geen overeenkomst wordt gevonden, kan het OCMW zelf een regeling opleggen via de onderhoudsplicht.

De onderhoudsplicht wordt in vele gemeenten toegepast, wat betekent dat het OCMW aan de kinderen van de resident een bijdrage vraagt voor de betaling van de woonzorgcentrumfactuur van hun moeder en/of vader. Die bijdrage is in verhouding tot hun inkomsten. De federale overheid heeft hiervoor een terugvorderingsschaal voorzien.
Er zijn uiteraard uitzonderingen mogelijk. OCMW’s kunnen bij elk dossier apart beslissen om de onderhoudsplicht niet toe te passen. Bijvoorbeeld omdat de relatie tussen de oudere en de kinderen heel slecht is, omdat het kind zwaar ziek is of omdat de kinderen zelf een laag inkomen hebben.

Meer info: contacteer het sociaal huis of OCMW van je gemeente
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring