Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Wilsverklaring euthanasie


Iedereen, ziek of gezond, kan schriftelijk vastleggen dat hij euthanasie wil wanneer hij in een onomkeerbare coma terechtkomt. Die wens kan worden geregistreerd door middel van een wilsverklaring euthanasie.

Een wilsverklaring euthanasie moet worden:
  • opgesteld minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt. Om geldig te blijven moet een wilsverklaring euthanasie dus om de vijf jaar worden hernieuwd.
  • ondertekend door twee meerderjarige getuigen waarvan er één geen materieel voordeel mag hebben bij het overlijden.

In een voorafgaande wilsverklaring euthanasie mag de patiënt een vertegenwoordiger aanduiden: dat is de persoon die in zijn naam zal optreden wanneer hij zich in een onomkeerbare coma bevindt. De patiënt mag een meerderjarige persoon van zijn keuze als zijn vertegenwoordiger aanduiden. Als hij niemand heeft aangeduid, bepaalt de wet op de patiëntenrechten in welke volgorde familieleden als vertegenwoordiger kunnen optreden: partner, meerderjarig kind, ouder, meerderjarige broer of zus.

Het is mogelijk maar niet verplicht de wilsverklaring euthanasie te laten registreren op het gemeente- of stadhuis. Je hebt geen notaris nodig. Het belangrijkste is dat het document beschikbaar is in je medisch dossier, via de huisarts, en bij je vertegenwoordiger.

De patiënt mag zijn wilsverklaring op elk moment intrekken of aanpassen.

Opgelet! Een voorafgaande wilsverklaring euthanasie is niet hetzelfde als een actueel euthanasieverzoek!

Meer info:
 

© 2020 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring