Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

OCMW - Sociaal Huis


De termen 'Sociaal Huis' en 'OCMW' worden vaak door elkaar gebruikt en zorgen ook dikwijls voor verwarring. Toch is er een verschil.

OCMW staat voor Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. In elke gemeente of stad is een OCMW. Het OCMW zorgt er voor dat iedereen op een menswaardige manier kan leven. Elk OCMW kan dit anders invullen, afhankelijk van de noden die er binnen de gemeente zijn. De maatschappelijk dienstverlening die het OCMW aanbiedt, kan zowel van materiële, sociale als psychologische aard zijn. Naast een aantal wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld het toekennen van een leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of de tussenkomst in de facturen van het woonzorgcentrum als de bewoner deze niet zelf kan betalen, biedt het OCMW een hele waaier van dienstverlening aan. Het merendeel van de OCMW’s biedt volgende zorg aan: warme maaltijden aan huis, poetshulp, klusjesdienst, gezinszorg, een lokaal dienstencentrum, dagverzorging, een woonzorgcentrum, ...

Bij het OCMW is iedereen welkom, ongeacht de leeftijd, sociale situatie en geloofsovertuiging. Het OCMW informeert steeds op een neutrale wijze over de eigen dienstverlening en de dienstverlening van andere organisaties.

Het Sociaal Huis is geen stenen huis en is ook geen synoniem voor het OCMW. Het Sociaal Huis zorgt er voor dat iedereen gemakkelijk gebruik kan maken van de sociale dienstverlening van het OCMW, de gemeente en andere sociale organisaties. Het Sociaal Huis is het aanspreekpunt en informatieloket waar je als burger met alle vragen over sociale dienstverlening terecht kan. Vaak vormt het OCMW een belangrijk deel van het Sociaal Huis maar is er een aanvulling met dienstverlening vanuit andere instanties zoals de gemeentelijke diensten, de Woonwinkel, het Huis van het Kind, de VDAB, ...

Gezien iedere gemeente verschilt naar grootte en qua samenstelling, gebeurt de invulling van het Sociaal Huis in elke gemeente op een andere wijze en vaak op verschillende manieren tegelijkertijd. Dit kan bijvoorbeeld via één of meerdere informatieloketten waar je als burger met alle welzijnsvragen terecht kan en waar men je kan verder helpen of doorverwijzen via één centraal telefoonnummer, via de gemeentelijke website, via een contactpersoon, enzovoort.

Meer info: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring