Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Verlofstelsels voor werkende mantelzorgers


Officieel statuut voor werkende mantelzorgers


Mantelzorgers die hun job combineren met de zorg voor iemand uit hun directe omgeving, krijgen vanaf 1 oktober 2019 een officieel statuut. Op die manier krijgen mantelzorgers die een stap terugzetten in hun professionele leven erkenning en financiële steun. Ze krijgen recht op verlof en kunnen hun ziekte-uitkering behouden. Jammer genoeg is de wet nog niet uitvoerbaar en kan zowel het mantelzorgstatuut als het daaraan gekoppelde mantelzorgverlof nog niet worden aangevraagd.

Het gaat hier om een nieuw themaverlof, naast de reeds bestaande themaverloven (ouderschapsverlof, verlof medische bijstand, palliatief verlof).

Uitbreiding verlof en behoud van sociale rechten


Voor erkende mantelzorgers komt er een uitbreiding van voltijds verlof voor medische bijstand van 12 maanden naar 18 maanden. Als je deeltijds aan het werk bent, worden dat 36 in plaats van 24 maanden onder dezelfde voorwaarden. De invoering gebeurt stapsgewijs te beginnen met één maand extra. Elk jaar zal er een maand bijkomen voor voltijdse werknemers en twee maanden voor wie deeltijds werkt.

Wie lange tijd afwezig is op het werk en een ziekte-uitkering ontvangt, komt ook in aanmerking voor de bescherming als mantelzorger.

De werknemer die dit mantelzorgverlof opneemt, heeft recht op een uitkering van de RVA.

Aanvragen nog niet mogelijk


Voorlopig kan je het statuut nog niet aanvragen. Juridisch gezien is de wet namelijk nog niet uitvoerbaar: belangrijke elementen ontbreken nog. Er komen waarschijnlijk nieuwe wetgevende initiatieven om de wet verder in de praktijk te kunnen uitvoeren.


Meer info:
 

© 2019 Vlaamse Ouderenraad vzw