• Verlofstelsels voor werkende mantelzorgers
    Submenu  
   

  Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

  Verlofstelsels voor werkende mantelzorgers


  Wil je als werkende mantelzorger meer tijd om voor een zieke te zorgen, dan zijn er verschillende verlofmogelijkheden:

  Uitbreiding verlof en behoud van sociale rechten


  Voor erkende mantelzorgers met een officieel statuut komt er een uitbreiding van voltijds verlof voor medische bijstand van 12 maanden naar 18 maanden. Als je deeltijds aan het werk bent, worden dat 36 in plaats van 24 maanden onder dezelfde voorwaarden. De invoering gebeurt stapsgewijs te beginnen met één maand extra. Elk jaar zal er een maand bijkomen voor voltijdse werknemers en twee maanden voor wie deeltijds werkt.

  Wie lange tijd afwezig is op het werk en een ziekte-uitkering ontvangt, komt ook in aanmerking voor de bescherming als mantelzorger.

  De werknemer die dit mantelzorgverlof opneemt, heeft recht op een uitkering van de RVA.

  Aanvragen nog niet mogelijk


  Jammer genoeg is de wet nog niet uitvoerbaar en kan zowel het mantelzorgstatuut als het daaraan gekoppelde mantelzorgverlof nog niet worden aangevraagd.

  Voorlopig kan je het statuut nog niet aanvragen. Juridisch gezien is de wet namelijk nog niet uitvoerbaar: belangrijke elementen ontbreken nog. Er komen waarschijnlijk nieuwe wetgevende initiatieven om de wet verder in de praktijk te kunnen uitvoeren.

  Meer info:
   

  © 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
  Cookieverklaring