Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Palliatieve zorg in WZC en ziekenhuizen


In woonzorgcentra


Elk woonzorgcentrum beschikt over een palliatief team of een referentiepersoon palliatieve zorg (iemand die speciaal daarvoor is vrijgesteld.) Samen met de coördinerend en raadgevend arts (CRA) en de hoofdverpleegkundige zijn ze verantwoordelijk voor de organisatie van de palliatieve zorg in de voorziening.

De palliatieve zorg in een woonzorgcentrum bestaat vooral uit het informeren van de bewoner en zijn naasten over de mogelijkheden van palliatieve zorg, het adviseren van de betrokken zorgverleners en het bieden van ondersteuning.

De bewoner, zijn familie of de referentiepersonen palliatieve zorg van de voorziening mogen ook altijd een beroep doen op de expertise van de palliatieve thuiszorgequipe.

Meer info: Palliatief Netwerk Mechelen - palliatieve zorg in woonzorgcentra

In ziekenhuizen


In elk ziekenhuis is een palliatief supportteam aanwezig. Daarnaast beschikt een aantal ziekenhuizen over een palliatieve zorgeenheid.

Palliatief supportteam


Het palliatief supportteam biedt advies en ondersteuning bij de verzorging van palliatieve personen die in het ziekenhuis verblijven. Naast artsen en verpleegkundigen telt het team psychologen, maatschappelijk werkers, pastores en/of vrijzinnig humanistische consulenten. Het palliatief supportteam werkt nauw samen met de behandelende arts en de verpleegkundigen van de afdeling. Het team kan eveneens hulp bieden als de zieke het ziekenhuis verlaat, waarbij eventueel de palliatieve thuiszorgequipe kan worden ingeschakeld.

Meer info: Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen - Functieprofiel Palliatief Support Team (PDF-bestand)

Palliatieve zorgeenheid


Een palliatieve zorgeenheid is een kleine ziekenhuisafdeling voor palliatieve personen die een beperkte levensverwachting hebben. Het gaat om zieken die om medische of persoonlijke redenen niet meer thuis kunnen blijven of voor wie een gewone ziekenhuisopname niet meer wenselijk is. Er zijn korte opnames mogelijk om de behandeling van pijn en andere ongemakken bij te stellen of om de mantelzorgers even op adem te laten komen.

Op een palliatieve zorgeenheid wordt in een huiselijke sfeer aangepaste comfortzorg geboden. De zieke krijgt zo veel mogelijk inspraak. De zorg en dagindeling is afgestemd op wat elke zieke wil en nodig heeft, met veel respect voor zijn zelfstandigheid en privacy.

Meer info: Ziekenhuizen met een palliatieve eenheid

De rol van de vrijwilligers in de palliatieve zorg


In de zorg voor personen met een levensbedreigende aandoening zijn diverse professionele zorgverleners ingeschakeld. Ook talloze vrijwilligers maken met een onschatbare inzet deel uit van de zorg. Zij nemen de rol van de professionelen niet over, maar hebben hun eigen taak. Dankzij hen is het haalbaar een totale mantelzorg te bieden, die verschillende vormen kan aannemen: het delen van levensverhalen, het helpen bij maaltijden, vervoer, ontspanning.

Ze verpersoonlijken de maatschappelijke betrokkenheid in het omgaan met ziekte, aftakeling, lijden en sterven. Zelfs bij voldoende professionele mogelijkheden vervullen zij een belangrijke signaalfunctie naar de zorgverleners en de maatschappij in de omgang met mensen met een (levensbedreigende) aandoening.
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring