Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Begeleidingsteams in de thuiszorg


Thuiszorg


Palliatieve zorg kun je overal krijgen, zowel thuis als in een zorgsetting.
De palliatieve thuiszorgequipe (ook wel multidisciplinaire begeleidingsequipe, kortweg MBE genoemd) treedt niet in de plaats van de huisarts, thuisverpleegkundigen en andere zorgverleners van de zieke, maar ondersteunt hen met haar expertise op het vlak van palliatieve zorg. Naast het controleren van pijn en andere symptomen zijn de medewerkers gespecialiseerd in psychosociale ondersteuning, levenseindevragen en vroegtijdige zorgplanning, het organiseren van de thuiszorg, het inschakelen van vrijwilligers en rouwzorg.

Om een beroep te doen op een van deze teams contacteert de zieke, zijn familie, de huisarts, de thuisverpleegkundige of de maatschappelijk werker van het ziekenhuis de palliatieve thuiszorgequipe.

De dienstverlening is gratis. De palliatief deskundigen zijn 24 uur op 24 telefonisch bereikbaar.

Dagcentrum


De palliatieve dagcentra zijn opgericht als aanvulling op de thuiszorg. De verzorging van een palliatieve persoon gaat de lichamelijke en psychische krachten van de omgeving vaak te boven. Een palliatief dagcentrum kan dan uitkomst bieden door de zieke een of meerdere dagen per week op te vangen.

In deze centra wordt vooral het lichamelijke en psychische comfort van de zieke nagestreefd door aangepaste, gespecialiseerde zorg te bieden en activatie-, revalidatie- en ontspanningsactiviteiten te organiseren. De palliatieve persoon krijgt een warme maaltijd aangeboden en vervoer van en naar het centrum. Voor elk bezoek aan het dagcentrum betaalt de zieke een dagprijs.

In Vlaanderen zijn er vijf dagcentra voor palliatieve zorg. Informatie vind je bij de medewerkers van de palliatieve thuiszorgequipe of bij het netwerk palliatieve zorg van de regio.
 

© 2019 Vlaamse Ouderenraad vzw