Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Wilsverklaring therapiebeperking of negatieve wilsverklaring


De wet op de pati√ęntenrechten bepaalt dat een pati√ęnt het recht heeft om een behandeling te weigeren of stop te zetten, zelfs als die levensreddend of levensverlengend is. Dat kan heel belangrijke beslissingen betreffen, zoals het stopzetten van de nierdialyse of chemotherapie, het weigeren van reanimatie of een bloedtransfusie. Als je goed op de hoogte bent van de mogelijke gevolgen van die beslissing, moeten de zorgverleners je weigering respecteren.

Meer info:
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring