Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Bewindvoering


In het leven moet je elke dag beslissingen nemen of verplichtingen vervullen. Denk maar aan het betalen van rekeningen, beslissingen nemen over je toekomst,... Maar niet iedereen is in staat om die beslissingen (alleen) te nemen of aan de verplichtingen die onze samenleving stelt, te voldoen. Daarom werd een statuut uitgewerkt voor beschermde personen. Zo kan iemand anders (tijdelijk of voor lange tijd) de belangen of middelen beheren van iemand die het zelf niet meer kan. Dat zijn bijvoorbeeld personen met psychische moeilijkheden of dementie, mensen met een mentale handicap, patiënten in coma,…

Bewindvoering komt pas in beeld als een persoon beschermd moet worden. Dit neemt niet weg dat de zorgvrager zoveel mogelijk zelf moet kunnen beslissen. De bewindvoerder moet dus zoveel mogelijk rekening houden met de behoeften en wensen van de zorgvrager en kan een familielid zijn, maar ook een vrijwilliger of professional.

Een bewindvoerder wordt enkel aangeduid als de zorgvrager over onvoldoende geestesvermogen beschikt om zelf beslissingen te nemen.

Er zijn twee mogelijkheden:
 • Via een zorgvolmacht
  Als je wilsbekwaam bent, kan je maatregelen nemen als je in de toekomst niet meer in staat zou zijn zelf beslissingen te nemen (zoals bijvoorbeeld bij dementie). Met een zorgvolmacht bepaal je vooraf zelf wie je vermogen beheert en kan je vastleggen wie persoonsgebonden beslissingen neemt. Het gaat dan bv. over de keuze van een woonzorgcentrum, een arts of thuisverpleging. Je kan via een zorgvolmacht ook een vertegenwoordiger aanduiden die je rechten als patiënt uitoefent.

  De zorgvrager duidt vooraf iemand aan om bepaalde handelingen in zijn naam te doen. Er is dan geen tussenkomst van een rechter nodig. Dit wordt de ‘buitengerechtelijke bescherming’ genoemd.
 • Via een bewindvoerder aangeduid door de vrederechter
  Als een meerderjarige niet meer in staat is (omwille van ziekte of verkwisting) om zijn eigen belangen te verdedigen of vermogen te beheren en er is niet tijdig een zorgvolmacht opgemaakt, dan kan de vrederechter een bewindvoerder aanstellen. Dit is de ‘rechterlijke bescherming’.

  De vrederechter onderzoekt wat de zorgvrager nog zelf kan. Enkel voor datgene wat de te beschermen persoon niet meer zelfstandig kan, wordt hij onbekwaam verklaard en wordt er een bewindvoerder aangewezen. Zo wordt een beschermingsmaatregel op maat uitgewerkt.

  Je kan er in dit geval ook voor kiezen een vertrouwenspersoon in het kader van bewindvoering aan te duiden die de tussenpersoon is tussen jou en de bewindvoerder.

Meer info:
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring