Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Paramedici


Paramedici zijn zorgverleners die bepaalde handelingen mogen uitvoeren om de arts (soms ook tandarts of apotheker) te helpen bij de diagnose en de behandeling.

In Vlaanderen heb je de volgende erkende paramedische beroepen: audiologen en audiciens, diëtisten, ergotherapeuten, farmaceutisch-technisch assistenten, kinesisten, logopedisten, medisch laboratoriumtechnologen, orthopedisten, pedicure, podologen en technologen medische beeldvorming.

Ergotherapeut


Een ergotherapeut begeleidt mensen van alle leeftijdsfasen in het terugwinnen, verbeteren en/of in stand houden van hun functioneren. Ze zoeken op een creatieve manier naar oplossingen en therapieën met als doel het verbeteren van de levenskwaliteit. Ergotherapeuten werken in voorzieningen of in je thuisomgeving.
Ergotherapeuten richten zich niet op de zorg op zich, maar op het concrete leven zelf en zijn daardoor een zeer unieke discipline in de gezondheidszorg. Verder werken ze onder meer ook samen met mutualiteiten voor advies en informatie rond woningaanpassingen.

Meer info: dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of de Sociale Kaart

Kinesitherapeut


Mensen die behoefte hebben aan een massage, mobilisatietechnieken, verscheidene vormen van oefentherapie en fysiotechniek kunnen terecht bij een kinesitherapeut. De kinesitherapeut zal, aangepast aan de individuele behoeften van de patiënt, de gevolgen van ziekte- en verouderingsprocessen, chirurgische ingrepen op het bewegingsstelsel tot een minimum proberen te beperken. Ook de behandeling van circulatiestoornissen, ademhalingsproblemen, incontinentie, houdingsafwijkingen, enzovoort behoren tot het werkterrein.

Meer info: dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of de Sociale Kaart

Logopedist


Een logopedist is een deskundige op vlak van spraak, taal, stem en gehoor. Zij houden zich bezig met het onderzoek, preventie en de behandeling van deze functies. Zij helpen ook bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Logopedisten geven adviezen en informatie aan de patiënt en aan de omgeving.

Meer info: dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten

Diëtist


Een diëtist is een deskundige bij uitstek op het gebied van voeding en dieet. Hij adviseert je over gezonde voeding, begeleidt en ondersteunt je tijdens een dieet. Voor advies over gezonde voeding heb je geen verwijzing van een arts nodig, wel als een dieet noodzakelijk is vanwege een ziekte of aandoening (bijvoorbeeld bij diabetes). Een diëtist geeft onder andere dieetadvies bij gewichtsproblemen, diabetes (type 1 en type 2), spijsverteringsstoornissen, opvolging van sondevoeding thuis, vegetarische voeding, gezonde eetgewoonten, enzovoort.

Meer info: dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Pedicure en podoloog


Voetklachten zijn veelvoorkomende klachten bij ouderen. Ze gaan over de huid of de nagels van de voet, maar ook over het bewegingsstelsel. Voor gewone voetverzorging kan je terecht bij een pedicure.

Een podoloog onderzoekt en behandelt voeten bij klachten en functiestoornissen, ook voeten van risicopatiënten, zoals diabetespatiënten en reumapatiënten. Klachten zoals knie-, heup- en rugpijn die voortkomen uit voetproblemen, behoren tot het werkveld van de podoloog.

Meer info: dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of de Federatie van Belgische Podologen
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring