Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Dienst geriatrie


Geriatrie is een specialisme van de interne geneeskunde, gericht op 75-plussers (in bepaalde gevallen kan jonger dan 75 jaar ook) met verschillende gelijktijdig optredende aandoeningen. Frequent optredende geriatrische problemen zijn: verminderde mobiliteit, herhaaldelijk vallen, geheugenproblemen (dementie), achteruitgang in het dagelijks functioneren, depressie, voedingsproblemen, het nemen van meerdere medicijnen, enzovoort.

Op de dienst geriatrie werken verschillende professionele hulpverleners samen (multidisciplinair) om de gezondheid, de zelfredzaamheid en de levenskwaliteit van ouderen te optimaliseren. Dat multidisciplinair team bestaat uit: geriaters, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, sociaal assistenten, ergotherapeuten, psychologen, diƫtisten en logopedisten.
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring