Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Palliatieve zorg


Palliatieve zorg is de zorg voor mensen met een levensbedreigende aandoening bij wie een genezende behandeling niet meer mogelijk is.

Goede palliatieve zorg is totaalzorg die aandacht heeft voor fysieke klachten, psychologische en emotionele ondersteuning, sociale begeleiding van familieleden en mantelzorgers en de levensvragen die vaak in deze fase opduiken. Palliatieve zorg beperkt zich niet tot zorg in de terminale fase maar omvat ook supportieve zorg, die in een eerder stadium wordt aangeboden, vaak parallel met nog actieve behandelingen.

Het proces van nadenken over toekomstige zorgkeuzen en de gewenste richting van de (levenseinde)zorg wordt voorafgaande zorgplanning genoemd.

In België bepaalt de wet dat iedereen die voor palliatieve zorg in aanmerking komt, daar ook recht op heeft.

Meer info:
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring